Vår värdegrund

Vår värdegrund består utav 3 större segment, och sedan har vi specificerat 4 stycken mindre segment som skall hjälpa oss att hålla ihop 3 de större.

Mot mobbning och mot utanförskap

Allt arbete vi utför skall ha noll-tolerans för mobbning och skall främja arbete mot utanförskap.
Vi ska arbeta för att alla ska få vara med och vara en del av det vi gör.

Jämn Könsfördelning

Vi tycker det är orättvist hur stor del av uppmärksamheten hamnar på den manliga sidan av eSporten, och har därför valt att arbeta på att ha en jämn könsfördelning i våra sektioner.

Detta gäller från community till streamers, från management till eSportslag.

Detta är ett kontinuerligt arbete som vi räknar med att det kommer ta ett tag att uppnå,
men det gör oss inte mindre taggade på att nå dit. Vi ska dit.

Respekt

Genom allt vi gör skall det visas respekt.
Inte bara till våra egna medlemmar utan även till de runtomkring oss i form av leverantörer, partners, vänner, ovänner och alla vi möter i det vi sysslar med.

Detta är grunden till att uppnå ett samhälle och en community där alla trivs.

Gemenskap

Om alla känner sig välkomna och alla trivs med varandra så blir det automatiskt en bra gemenskap. Att logga in / komma in och se sina spelvänner vara inne, att känna sig som en del av gemenskapen. Det gör att man själv behandlar andra med respekt och sprider glädjen vidare.

Ansvar

Om alla tar sitt eget ansvar för hur en själv beter sig, så sprider man automatiskt en bra känsla i gruppen / till de man spelar med. Detta leder i det långa loppet till att fler och fler ansluter sig till och känner sig hemma i en bra gemenskap.

Men allt börjar med eget ansvar över sina egna handlingar.

Glädje

Det viktigaste av allt är att göra det med glädje. Om alla känner glädje över det man gör och man har glädje tillsammans, så kommer allt annat med som en bonus.

Denna organisation skapades av glädjen till spelandet och till gemenskapen, och det arbetar vi enormt hårt för att behålla.